Kort historik om

Flykälens Byalag

Byalaget bildades 1976 med syfte att genomföra aktiviteter i bygden och för boende i byn.

Framför allt så var skapandet av en bygemenskap det primära målet, att få till ett väglyse i byn, något som är en förutsättning för en levande by samt att utveckla/behålla fastighetsbeståndet i byn.

Verksamheten bedrevs inledningsvis med mindre aktiviteter, men har efterhand utökats till större och fler arrangemang, Byalaget har genom åren upprustat skolan i byn till en modern samlingslokal som nyttjas flitigt i bygden för olika ändamål.

Byalaget genomför sedan början av 2000-talet Flykälen-veckan, ett årligt återkommande sommararrangemang som lockar ca 5000 besökare varje år.

Bo Ottosson
Ordförande

Utställare

Boka plats på: 0706 37 54 71

valborg
Såklart firar vi in våren! Vi samlas på Skolan 30/4...